מכרזים – למשרדנו התמחות ספציפית ומיוחדת בתחום דיני המכרזים וניסיון רב בתחום המכרזים מתוך מערכות המגזר הציבורי.

הכנת מסמכי מכרז וליווי שוטף של הליכי המכרז

לעורכת דין גלית פרלדיק, מנהלת המשרד, ניסיון עשיר ומגוון, הן כיועצת משפטית לוועדות מכרזים של גופים ציבוריים (כגון: חברת מקורות, נציבות המים, חברת כביש חוצה ישראל), והן כחברת ועדת מכרזים בגופים אלו (כגון: בחברת נ.ת.ע (הרכבת הקלה לגוש דן)).

במסגרת זו, כתיבת עשרות מכרזים וניהול הליכי מכרזים מסוגים שונים בתחומי הבנייה, התשתיות, הפיקוח, הייעוץ ומתן שירותים.

משרד גלית פרלדיק – עריכת דין וגישור מלווה רשויות מקומיות, חברות עירוניות וממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה, קופות חולים ומוסדות הכפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות מכוחו, בייזום והובלת הליכי מכרזים ומעין מכרזיים.

בכלל זה, עוסק המשרד בניסוח מסמכי המכרז, סיוע בקביעת תנאי הסף ושקלול אמות המידה, וייעוץ משפטי שוטף לוועדות המכרזים בשלב הטרום מכרזי, בכל שלבי המכרז ולאחריו.

 ייחודיות המשרד בתחום כתיבת מכרזים וליווי הליכי מכרזים

למשרדנו התמחות ספציפית ומיוחדת בתחום דיני המכרזים וניסיון רב בתחום המכרזים מתוך מערכות המגזר הציבורי (עיריות, חברות ממשלתיות ומוסדות).

לעורכת דין גלית פרלדיק, מנהלת המשרד, ניסיון עשיר ומגוון כעו"ד מכרזים, הן כיועצת משפטית לוועדות מכרזים של גופים ציבוריים (כגון: חברת מקורות, נציבות המים, חברת כביש חוצה ישראל), והן כחברת ועדת מכרזים בגופים אלו (כגון: בחברת נ.ת.ע (הרכבת הקלה לגוש דן) – חברה ממשלתית מטעם משרד האוצר והתחבורה). במסגרת זו, כתיבת עשרות מכרזים וניהול הליכי מכרזים מסוגים שונים בתחומי הבנייה, התשתיות, הפיקוח, הייעוץ ומתן שירותים.

למשרד ניסיון רב בבנייה משפטית וכלכלית נכונה של המכרז, באופן המבטיח ליוזם המכרז לקבל את ההצעות המטיבות ביותר, לצד מתן הגנה מפני טענות, הליכים ותביעות עתידיות.

 ייעוץ וליווי משפטי בהגשת הצעות למכרזים

בגין השכלתה וניסיונה העשיר והמגוון של גלית פרלדיק בתחום כתיבת והובלת הליכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, למשרד יתרון בהבנה ובהבחנת הנושאים "הרגישים" משפטית וכלכלית במסמכי המכרז גם מבחינת מגיש ההצעה.

כחברה בוועדות המכרזים, מכירה גלית פרלדיק את מערכת השיקולים בבחינת הצעות למכרזים ממשלתיים ואופן וניקודם, ידע וניסיון המעניקים לה את היכולת לייעץ לחברות המעוניינות להתמודד במכרז, וללוות אותן בכל שלבי ההליך המכרזי והכנת ההצעה, באופן שיגדיל את סיכוייהן לזכות בכל מכרז, תוך מקסום התועלות והרווחים מההליך המכרזי.

משרד גלית פרלדיק – עריכת דין וגישור מלווה חברות המבקשות להציע מועמדותם במסגרת מכרז ולהגיש הצעה במכרז. במסגרת זו בודק המשרד את עמידת החברה בתנאי הסף של המכרז בטרם הגשת ההצעה (ובכך למעשה מביא לחסכון במשאבים ועלויות שבהגשת הצעה שסיכוייה קלושים). במסגרת זו המשרד מעניק מספר שירותים וביניהם:

 ניתוח מסמכי המכרז – מיפוי נושאים בעלי סיכון כלכלי ו/או משפטי במסגרת מסמכי המכרז;

 גיבוש שאלות הבהרה משפטיות למכרז;

 בדיקת מסמכי ההצעה לקראת הגשה והכנת ההצעה להגשה;

 ייעוץ וליווי שוטף.

 מדוע חשוב ליווי עורך דין המתמחה בדיני מכרזים בהגשת הצעה למכרז

כדי לזכות במכרז לא די שההצעה תהיה הכי טובה, אלא ההצעה חייבת להיות גם כשירה. ואם אנו זוכים – מומלץ גם שתהיה משתלמת לנו. הגשת הצעה במכרז דורשת ידע רב וניסיון נרחב מתחום המכרזים. חוסר הבנה מעמיק בתחום המכרזים, לא רק שעשוי להביא לפסילת ההצעה והפסד של עסקה גדולה על טעות מזערית בלבד, אלא במקרים חמורים יותר, הוא עשוי להוביל לזכייה במכרז, אך להפסדים גדולים ללקוח. אלו, נובעים מחוסר ידע והעדר ניסיון בקריאת מסמכי המכרז והבנת משמעות הוראות במכרז לעניין תמחור ההצעה וכדאיות העבודה.

 ליווי צמוד על ידי עורך דין השולט בתחום המכרזים, מגדילה את הסיכויים לזכות במכרז, מרחיבה את ההזדמנויות העסקיות של החברה, ומצמצמת למינימום את הסיכונים הכרוכים במכרז.

 ייחודיות משרד גלית פרלדיק – עריכת דין וגישור בתחום הגשת הצעות למכרז

 מומחיות משרדנו מתבססת על הובלת הליכים משפטיים לענייני מכרזים, בגישה ייחודית המשלבת היבטים כלכליים ועסקיים. ניהול תהליך בגישה זו- מפחית סיכונים ומביא למקסום תועלות ורווחים מההליך המכרזי.

 בגין השכלתה וניסיונה העשיר והמגוון של גלית פרלדיק בניסוח מסמכי מכרזים והובלת מכרזים עבור משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים, למשרד יתרון בהבנה ובהבחנת הנושאים "הרגישים" משפטית וכלכלית במסמכי המכרז.

 כחברה בוועדות המכרזים וכמי שעסקה בבדיקת הצעות מטעם יוזמי המכרז, מכירה
גלית את מערכת השיקולים בבחינת הצעות למכרזים ממשלתיים ואופן וניקודם.

 ניסיון יקר ערך זה שנצבר במשרדנו, מקנה לנו את הכלים המושלמים הדרושים על מנת לייעץ לחברות המעוניינות להתמודד במכרז, וללוות אותן בכל שלבי ההליך המכרזי והכנת ההצעה, באופן שיגדיל את סיכוייהן לזכות בכל מכרז, תוך מקסום התועלות והרווחים מההליך המכרזי.

 בדיקת כדאיות כלכלית וניתוח מכרזים

מעבר לסיוע בהכנת ההצעה להגשה ובדיקת עמידתה של ההצעה על כלל מסמכיה ונספחיה במלוא דרישות המכרז, עוסק משרדנו בניתוח מסמכי מכרזים וגיבוש מסמך הממפה נושאים בעלי סיכון כלכלי ו/או משפטי במכרז.

למיפוי נושאים אלו משמעות כלכלית כבדה על כדאיות המכרז ותמחור ההצעה, באופן ההופך הצעת הפסד (הצעה המתגלה בדיעבד) להצעה רווחית.

כמו כן, מסייע משרדנו בגיבוש שאלות הבהרה למכרז (הליך מקובל של הגשת שאלות ושינויים למסמכי המכרז, בדגש על הסכם ההתקשרות במסגרת השלב הראשוני להליך המכרזי), על מנת להבטיח למציע את מקסום התועלות מההליך המכרזי.

 ייצוג בדבר ערעורים – מול וועדות המכרזים ובערכאות משפטיות

משרדנו מייצג חברות בהשגות על החלטות וועדת המכרזים ועל תוצאות מכרזים – מול הוועדה ובערכאות משפטיות.

 כמו כן, אנו מייצגים חברות שזכו במכרז בפני עתירות של חברות אחרות התוקפות את הזכייה.

מתן ייעוץ וחוות דעת

משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף בענייני מכרזים, בניסוח מסמכי מכרז ויעוץ משפטי לוועדות המכרזים של רשויות העורכות מכרזים (רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה, קופות חולים ועוד).

כמו כן, משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי וחוות דעת לחברות המתמודדות במכרזים בכל סוגייה הקשורה לדיני המכרזים.