מהו תהליך הגישור?

תהליך הגישור מהווה דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט. גישור הוא תהליך ליישוב אי הסכמות, המנוהל על ידי מגשר, המהווה צד שלישי ניטרלי ואינו בעל סמכות הכרעה כמו שופט. המגשר מסייע לשותפים לתהליך לנהל ביניהם משא ומתן המושתת על הידברות והסכמה משותפת.

גישור בין עסקים

גישור עסקי הוא תהליך שנועד ליישב סכסוך בין עסקים או בין עסק ולקוח, בדרך הוגנת, מהירה וזולה ליישוב סכסוכים ומחלוקות עסקיים, בלי שיהיה צורך לפנות לבית משפט. שני היתרונות המרכזיים בגישור עסקי הינם שמירה על מערכות יחסים עסקיות תקינות ושמירה על המוניטין של הצדדים המתעמתים.

סוגי הסכסוכים יכולים להיות סכסוכים על רקע מחלוקות במסגרת שותפות, סכסוכים בין עסקים על רקע תחרות, סכסוך בין ספק ללקוח, או בין נותן שירותים ומקבל שירותים.

השליטה של השותפים בהליך הגישור מהווה יתרון מרכזי עבורם – בידם הכוח להשפיע ולעצב את מערכת היחסים עם הצד השני ואת האופן בו ייושב הסכסוך, מבלי לחשוש מהכרעתו של צד שלישי.

סכסוכים עסקיים עשויים לגבות מחיר רגשי, כלכלי, מקצועי ואישי מהמעורבים בו. יישובם באמצעות תהליך הגישור יאפשר את ניהול הסכסוך בדרך של הידברות וקבלת החלטות משותפות.

גישור פנים ארגוני

גישור פנים ארגוני נועד ליישוב קונפליקטים בתוך הארגון (בדר"כ בין עובד למעביד).

קונפליקטים בתוך הארגון מהווים את אחד ממקורות הבזבוז של המשאבים הארגוניים. כאשר קונפליקטים אינם מנוהלים כהלכה, המחיר שמשלם הארגון כבד: בזבוז זמן יקר של מנהלים, פגיעה באיכות ההחלטות המתקבלות בארגון, ניהול תהליכים כפולים, היעדר שיתוף בידע, ירידה באפקטיביות, תחלופה גבוהה של עובדים, תקשורת לקויה, אוירה לא נעימה.

בשורה התחתונה – סכסוך במקום העבודה מפריע להתנהלות התקינה של הארגון.

באמצעות תהליך הגישור הפנים ארגוני אנו מציעים למנהלים לקדם את מטרות הארגון, להגביר את השיתוף בידע ולפתוח ערוצי תקשורת, לשפר תהליכים, להקטין את תחלופת העובדים ולשפר את האווירה והמוטיבציה בארגון, ובסופו של דבר להביא לשיפור בתוצאות העסקיות של הארגון.