היטל השבחה ופטור מהיטל השבחה

למשרד התמחות מיוחדת בתחום היטל ההשבחה-
המשרד טיפל בהצלחה בלמעלה מ- 100 עררים (ערעורים) ועתירות מנהליות בתחום.

מהו היטל השבחה?

פטור מהיטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה הנדרש מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית בגין עליית שווים של מקרקעין, בעקבות אישור תכנית (ככלל, תכנית מתאר מקומית או מפורטת, אך קיימים חריגים לעניין זה), מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מגובה ההשבחה.
מועד התשלום של היטל ההשבחה הוא ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין. יום "מימוש הזכויות" הוא, ככלל, יום מכירת הזכויות במקרקעין (למעט העברה מכוח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו), יום אישור ההקלה או השימוש החורג.
החייב בתשלום הינו בעל המקרקעין ביום אישור התכנית/ ההקלה/השימוש החורג.

מהן דרכי הערעור העומדות בפני החייב והאם ניתן להשיג פטור מהיטל השבחה?

בפני בעל המקרקעין פתוחה האפשרות לערער, הן על עצם החיוב, והן על גובה החיוב.
אם הערעור הוא על עצם החיוב – דהיינו מתבקש פטור מהיטל השבחה – יש להגיש ערר תוך 45 יום לועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה (להלן: "ועדת הערר"). אם הערעור הוא על גובה החיוב, החייב רשאי לפנות תוך 45 יום, או לועדת הערר, או ליו"ר מועצת השמאים בבקשה שימנה שמאי מכריע (על הכרעת השמאי המכריע ניתן להגיש ערר לועדת הערר תוך 45 יום).

מדוע חשוב ליווי של עורך דין בערעור היטל השבחה ובנסיון להשיג פטור מהיטל השבחה?

הן בפנייה לועדת הערר והן בפנייה לשמאי מכריע מעורבות סוגיות משפטיות אשר יכריעו את גורלו של התיק, ולפיכך חשוב להיות מלווים על ידי עורך דין (לצד שמאי מקרקעין).
כמו כן, ככלל, ועדת הערר לא תתערב בחילוקי דעות שמאיים, ולפיכך על מנת שהערר יצליח עליו להיות מושתת על נימוקים משפטיים. ערר על שמאי מכריע לא יתקבל מנימוקים שמאיים גרידא.
בנוסף יש לזכור, כי קיימים פטורים משפטיים העשויים לבטל לחלוטין את החיוב בהיטל השבחה, להפחיתו או לדחותו, ולכן חשוב שעורך דין המתמחה בתחום יבדוק תחילה האם לא חל אחד מהפטורים הנ"ל על המקרה שעשוי לאפשר קבלת פטור מהיטל השבחה או הפחתת החיוב בצורה משמעותית.

מדוע לבחור במשרד גלית פרלדיק – עריכת דין וגישור?

למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום היטל ההשבחה. המשרד טיפל בהצלחה בלמעלה מ- 100 עררים (ערעורים) ועתירות מנהליות בתחום. משרדנו מייצג הן רשויות מקומיות והן נישומים (יזמים ובעלים פרטיים) בענייני היטל השבחה, כולל ליווי וניהול ההליכים בפני שמאים מכריעים וכן בכל שלבי ועדות ערר ובתי המשפט.
עורכת דין גלית פרלדיק שימשה כסגנית היועץ המשפטי של עיריית תל אביב לענייני היטל השבחה, ובמסגרת זו ייצגה את הועדה המקומית לתכנון ובניה בערעורי היטל השבחה לצד שמאי הועדה.