מצגת ללשכת שמאי המקרקעין – חידושים בהיטלי השבחה – יוני 2015