משרדנו מלווה את לקוחותיו בעריכת צוואות.

מגוון הנושאים בהם יכול המצווה להתערב, ולקבוע את שיעשה בעת עריכת הצוואה הוא אינסופי, וכולל הוראות הנוגעות לאורח חיים ולדרך התנהלות של היורשים לאחר מותו.
הצוואות שאנו עורכים הצוואות שאנו עורכים מגובשות לאחר הליך מחשבתי מעמיק ביחד עם הלקוח, תוך עשיית שימוש בהוראות חוק שיבטיחו כי רצונו האמיתי של המוריש ימומש לאחר אריכות ימיו.
בנוסף, כבר בעת עריכת הצוואה וניסוחה, אנו מתייחסים להתנגדויות צפויות, ונותנים מענה מראש שבא להתמודד עם אותן התנגדויות צפויות, לאחר לכתו של המוריש יהיה קשה להתמודד איתן ככל שלא זכו להתייחסות הולמת במועד עריכת הצוואה.
כמו כן, בעת עריכת הצוואה, אנו מביאים בחשבון את סוגיות המס הכרוכות ביישום הצוואה, תוך עריכת תכנון מס נכון עבור היורשים.

בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

משרדנו מטפל בעריכת בקשות לצו קיום צוואה/ירושה, ובטיפול כל העניינים
הכרוכים מול רשם הירושה.