משרדנו מלווה את לקוחותיו בעריכת צוואות.

מגוון הנושאים בהם יכול המצווה להתערב, ולקבוע את שיעשה בעת עריכת הצוואה הוא אינסופי, יכול לכלול הוראות הנוגעות לאורח חיים ולדרך התנהלות של היורשים לאחר מותו.
הצוואות שאנו עורכים מגובשות לאחר הליך מחשבתי מעמיק ביחד עם הלקוח, תוך עשיית שימוש בהוראות חוק שיבטיחו כי רצונו האמיתי של המוריש ימומש לאחר אריכות ימיו.
בנוסף, כבר בעת עריכת הצוואה וניסוחה, אנו מתייחסים להתנגדויות צפויות שעשויות להתעורר לצוואה לאחר לכתו של המוריש, ואשר בדיעבד, ולאחר פטירת המוריש יהיה קשה להתמודד עימם. אנו מספקים מענה הולם להתנגדויות צפויות כבר בשלב עריכת הצוואה, הן בבחירת אופן ניסוח הצוואה והכנסת התייחסות ספציפית לסוגיות נדרשות, והן בביצוע הפרוצדורות הנדרשות על מנת למנוע/לעמוד בהתנגדויות.
כמו כן, בעת עריכת הצוואה, אנו מביאים בחשבון את סוגיות המס הכרוכות ביישום הצוואה, תוך עריכת תכנון מס נכון , הן עבור כלל מצבת הנכסים של המוריש, והן עבור היורשים.

בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

משרדנו מטפל בעריכת בקשות לצו קיום צוואה/ירושה, ובטיפול כל העניינים הכרוכים מול רשם הירושה.